YENYE KUBATILISHA UPAKAZAJI WA KHOFU

Wanawazuoni wa fani hii ya fiq-hi (Mafaqihi) wamekongamana na kuwafikiana kwamba kila lenye kutengua na kubatilisha udhu pia hubatilisha upakazaji juu ya khofu. Kwa nini? Hi ni kwa sababu upakazaji…