MTUME WA ALLAH AFICHA DHAMIRA YAKE

Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-akasonga mbele na maswahaba wake mpaka akafika katika bonde la Badri. Hapo akapiga kambi kando ya bonde lililo karibu na Madinah. Bwana Mtume alikuwa katika hadhari…