MTUME NA UCHUNGAJI KONDOO

Historia inatuambia kuwa kazi ya mwanzo kabisa iliyofanywa na Bwana Mtume ilikuwa ni uchungaji wa kondoo na mbuzi. Aliamua kufanya kazi hii ile aweze kupata pesa za kujikimu mwenyewe na…