MTUME AMUOA BI KHADIJA

Mara tu baada ya Mtume kurudi kutoka Shamu aliiwasilisha mara moja faida kubwa iliyopatikana kutokana na biashara kwa Bi Khadijah. Bi Khadijah aliifurahia sana faida hiyo ambayo hakuwahi kuipata kutoka…