MGAWANYO WA MAJI NA HUKUMU ZAKE

Maji kwa kuzingatia sifa na hukumu zake yanagawanyika sehemu/mafungu matatu:- 1: MAJI TWAHUUR au MAJI MUTLAQ hili ndilo fungu la kwanza la maji. Haya ni maji yenye sifa mbili kuu:-…