MGAWANYO WA MAJI KWA KUZINGATIA WINGI AU UCHACHE

Tukiyaangalia maji kwa kuuzingatia wingi na uchache wake tutayakuta yamegawanyika sehemu/mafungu mawili:-  i/ Maji  mengi,  na ii/ Maji  machache i/ MAJI MENGI: Haya kwa mtazamo wa sheria ni yale yaliyofikia…