MAMBO YANAYOBATILISHA SWALA

Swala ni miongoni mwa ibada tukufu kabisa, kwa hivyo inamuwajibikia kila muislamu wakati wa kuitekeleza ibada hii, kujipamba na ikhlaaswi, unyenyekevu na utulivu mkubwa kabisa. Na kuyaelekeza mawazo, akili na…