MAMBO YALIYO KARAHA NDANI YA SWALA

KANUNI: Kila linalopingana na suna yeyote miongoni mwa suna za swala tulizokwisha zibainisha katika darasa zilizotangulia. Hilo linaingia ndani ya uzio wa yaliyo karaha kutendwa ndani ya swala. Na makruhu…