MAMBO YALIYO HARAMU KWA MWENYE JANABA

Mtu akipatwa na janaba kwa maana ya janaba kama tulivyoeleza katika maelezo yetu ya awali yanamuharimikia kwa mujibu wa sheria mambo yafuatayo:- 1.      Kuswali swala ya fardhi au ya sunnah.…