MAMBO YALIYO HALALI KUFANYA NDANI YA SWALA

Mswaliji anaruhusiwa kisheria kufanya baadhi ya mambo akiwa ndani ya swala, kwa sharti kwamba kuwe na dharura ya kufanya hivyo. Anaruhusiwa kuyafanya mambo hayo katika hali hiyo ya dharura bila…