MAANA YA FIQHI

Fiq-hi ni neno la kiarabu lenye maana mbili. Maana ya kwanza ni ya kilugha na ya pili ni ya kisheria. Katika lugha ya kiarabu neno “fiq-hi” maana yake ni kufahamu…