KUZOEANA NA WATU

Kimaumbile mwanadamu ni kiumbe mwenye tabia ya kuchanganyika kimaisha na wenziwe. Maumbile ya mwanadamu hayakubaliani kabisa na upweke bali kuchanganyika mwanadamu na wanadamu wenziwe katika maisha ya kijamii ni sehemu…