KUWAHURUMIA WANYAMA

 KUWAHURUMIA WANYAMA Wanyama ni miongoni mwa viumbe hai ambao Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa fadhila zake ametuambia tuwahurumie ili watusaidie na kututumikia katika maisha yetu hapa duniani. Kwa hivyo ni wajibu…