KUWA NA MSIMAMO

Kuwa na msimamo, hii ni sifa muhimu na ya msingi ambayo ndiyo inayotakiwa iutawale na kuudhibiti utendaji wa kila siku wa muislamu. Kwa hiyo basi, ili muislamu aweze kuutekeleza uislamu…