KUWA NA HURUMA

Muislamu unausiwa na kuhimizwa kujipamba na tabia ya huruma kamili kwa viumbe wote wa Allah; wanadamu wenzio na wasio wanadamu.  Ishi na wanadamu wenzio na changanyika nao kimaisha kwa kuwaonyesha…