KUWA BAINA YA KHOFU NA MATUMAINI

Ndugu mpenzi katika imani-Allah atuwafikishe kupendana kwa ajili yake-ni wajibu wetu kumuhimidi Allah aliyetuwafikisha  kuusiana mema na kukatazana mabaya. Ni kheri kwetu ikiwa tutafahamu kwamba miongoni mwa mambo yenye kuokoa…