KUUAWA KWA KA’BU IBNUL-ASHRAF

Yahudi Ka’ab Ibn Al-Ashraf akarejea Madinah kutoka Makah alikokwenda kuchochea fitna na uadui dhidi ya Mtume na waislamu. Akarudi hali ya kuwa uadui na chuki yake kwa Mtume wa Allah…