KUSUJUDU MARA MBILI KATIKA SWALA

Nguzo ya saba ya swala ni kusujudu. Na maana ya sijida ni kugusa paji la uso la mswaliji mahala anapo sujudu. Dalili ya sijida: Sijida kama nguzo ya swala ni…