KUSOMA AL-HAMDU

Inakupasa ufahamu kwamba kusoma Al-hamdu, ndio nguzo ya nne ya swala yeyote ile iwayo ya suna au ya fardhi na ni katika kila rakaa. Nguzo hii inamuwajibikia Imamu, maamuma na…