KUSIMAMA KWA MWENYE KUWEZA KATIKA SWALA YA FARADHI

Kuswali kwa kusimama katika swala ya fardhi ndiyo nguzo ya pili ya swala. Nguzo hii inamuhusu mtu aliye mzima, anayeweza kusimama bila ya taabu. Haya ni kwa  mujibu wa kauli…