KUNYONYESHWA MTUME

Bwana Mtume- Allah amshushie Rehema na Amani- mara baada ya kuzaliwa alinyonyeshwa na mama yake Bi Amina Bint Wahab kwa siku kadhaa. Kisha akanyonyeshwa na Bibi Thuwaybatul Aslamiyyah ambaye alikuwa…