KUMALIZIKA DAURI YA KWANZA

Vita vikaanza rasmi kwa ‘mubaraza’; mtu wa upande huu akipambana na yule wa kule na waliobakia wakishuhudia. Akatoka mtu mmoja katika safu za washirikina akitaka mtu wa kupigana nae kwa…