KUJITOA MHANGA

Kimaumbile mwanadamu ni kiumbe mwenye tabia ya ubinafsi, tabia ya kujifikiria yeye mwenyewe. Tabia ya kujipendelea na kutanguliza mbele maslahi yake. Haya ndiyo maumbile ya mwanadamu: “…NA NAFSI ZIMEWEKEWA UBAKHILI…