KUELEKEA QIBLAH

Hii ndio sharti ya nne na ya mwisho miongoni mwa sharti za kusihi swala. Makusudi ya Qiblah ni Alka’aba tukufu; yaani Qiblah kiwe mbele yake makati wa kusali akielekee. Mafaqihi;…