KUANZA KWA ADHANA

Wakati wa swala ulipowadia alilingana mlinganiwa Mtume wa Allah – rehema na Amani zimshukie – akawaita watu kuja kuswali kwa kusema “Asswalaatu Jaamiah,” basi watu wakakusanyika kwa ajili ya swala.…