KITHIRISHA NA KULETA ISTIGHFAARI

Ndugu yangu mpenzi katika imani-Allah akuongoze-karibu tena katika jukwaa lako hili la wasia maridhawa kwa kila muislamu. Ninakuusia bila ya kusahau kuiusia nafsi yangu kuleta istighfaari. Elewa na ufahamu kwamba,…