IPE NYONGO DUNIA

Ewe ndugu yangu mpenzi–Allah akurehemu–ninakuusia pamoja na kuiusia nafsi yangu tuitafakari kwa pamoja kauli hii ya Mola Muumba wetu: “ENYI WATU! BILA SHAKA AHADI YA ALLAH NI HAKI. BASI YASIKUDANGANYENI…