HURUMA

Huruma ni pambo analotakiwa kujipamba nalo muislamu kwa sababu hii ni sifa inayomsaidia kwa kiasi kikubwa sana kuyatekeleza baadhi ya mafundisho ya dini yake. Huruma tunayoikusudia kuizungumzia hapa ni ile…