HUKUMU YA SHERIA YA KIISLAMU

Jambo lolote lile katika maisha ya kila siku ya Muislamu linaangukia kwa mujibu na mtazamo wa sheria katika mafungu yafuatayo ya hukumu:- Faradhi/Wajibu Sunnah Haramu Mubah Makuruuh Hizi ndizo hukumu…