HIMAYA / ULINZI WA ITIKADI (IMANI)

RISALA YA NABII MUHAMMAD ILIKUWA NI KWA WATU WOTE LAKINI MAKURAYSHI WALIWEKA KIZUIZI (PINGAMIZI) Hapana shaka kwamba dhima kuu ya Mtume- Rehema na Amani zimshukie – ilikuwa ni kufikisha ujumbe…