HIJRA YA MTUME ILIKUWA KWA AJILI YA DA’WAH

Imetubainikia bayana katika somo lililotangulia kwamba makurayshi katika upinzani wao wa mtume walikuwa hawaitetei imani yao bali walikuwa wakijaribu kulinda utawala wao na maslahi yao na hatari hii ya kuanguka…