HAY-AAT

Maana:           Hizi ni zilizomo ndani ya swala ambazo hakukusuniwa kuleta sijida mbili za kusahau iwapo mwenye kuswali ataacha kuzileta. 1.      Kunyanyua mikono wakati wa kuleta Takbiyra ya kuhirimia, kwenda na…