HAKI ZA WAZAZI

Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu anayeweza kukanusha fadhila za wazazi kwa watoto wao. Ni ukweli usiopingika kwamba wazazi wawili; baba na mama ndio sababu ya kuwepo mtoto katika ulimwengu huu.…