HAKI ZA WATOTO

Ni vema ikaeleweka kwamba tunapozungumza kuhusu watoto, tunazikusudia jinsia zote mbili. Yaani watoto wa kiume sambamba na wale wa kike. Katika Uislamu hakuna chembe ya ubaguzi, watoto wote wana haki…