HAKI ZA JIRANI

Bila ya shaka kila mmoja wetu amepata kuliona jengo refu, imara na madhubuti, likampendeza na kumvutia kiasi cha kujikuta anasimama kulishangaa. Ni dhahiri kuwa jengo hili zuri ni natija ya…