HAKI YA ALLAH NA MTUME WAKE

Muislamu kujua haki na wajibu wake kwa Mola Muumba wake na viumbe wenzake ni tabia isiyopambanuka naye. Ni fardhi isiyo na shaka muislamu kuzijua haki zake na kuzidai pake anapozikosa.…