FALSAFA YA TWAHARA

Mwenyezi Mungu Mtukufu ameifanya twahara kuwa ni sheria na kuwafaradhishia waja wake kwa sababu twahara humfanya muislamu aishi maisha ya unadhifu na utakasifu. Humfanya awe mtakasifu wa mwili, nadhifu wa…