FALSAFA YA SWALA YA IJUMAA

Katika kushariiwa swala ya Ijumaa kuna hekima na faida kathiri (nyingi). Katika jumla ya faida hizo ni kule kukutana waislamu katika ngazi ya mji, kitongoji au kijiji mahala pamoja. Ambapo…