FAIDA SEHEMU YA TATU

Hebu uchunguze na uuangalie huo mkono wako ambao unaouinua katika Takbiratul-Ihraam ndani ya swala. Utaona kama kwamba unayakunja na kuyakata masafa marefu yaliyo baina yako na Al-Ka’aba. Bali ukifikiria na…