FAIDA SEHEMU YA PILI

Inampasa muumini kuwa mtulivu na makini awapo ndani ya swala. Hii ni kwa sababu haijuzu kuitekeleza ibada kwa harakati (matendo) za haraka haraka; zenye kutoa sura tu ya ibada. Elewa…