ELIMU / MAARIFA KUINGIA WAKATI WA SWALA

Hii ndio sharti ya pili ya kusihi kwa swala umekwishajua kutokana na maelezo ya darasa zilizotangulia kwamba kila swala ya fardhi ina wakati wake maalum.  Ili swala  yako isihi ni…