DALILI YA SWALA NA TAREHE YAKE

Umethibiti ufaradhifu wa swala kwa kila muislamu ndani ya Qur-ani Tukufu, sunnah na Ijmaa. Ama Qur-ani imeamrisha utekelezaji na swala katika makumi ya aya zake, miongoni mwake ni kauli tukufu…