BANIY QAYNUQAI-MAYAHUDI WA KWANZA KUDHIHIRISHA UADUI

Mayahudi wa kabila la Baniy Qayunqaa, ndio waliokuwa wa mwanzo kabisa kuwadhihirishia waislamu uadui. Hii ni kwa sababu wao ndio waliokuwa mashujaa kuliko makabila yote ya kiyahudi na ndio walikuwa…