ATHARI YA VITA VYA BADRI

VITA VYA BADRI VILIIMARISHA NGUVU YA WAISLAMU MADINAH. Vita vya badri vilileta athari ya kina si tu kwa waislamu bali hata kwa maadui zao; mushrikina, wanafiki na watu wa kitabu…