AKHLAAQ-TABIA UTANGULIZI

“Hakika si vingine nimetumwa kuja kutimiza TABIA NJEMA” Hadith Tukufu