AHLUL BAYT WAHAMIA MADINA

 Amesema Ibn Sa’ad – Allah amrehemu: “Mtume wa Allah alimtuma huru wake Zayd Ibn Haarithah na Abuu Raafii kwenda mjini Makkah kuwahamisha Ahli zake na akawapa ngamia wawili na Dir-ham…