ADABU ZA DHIFA (TARATIBU ZA KUMPOKEA MGENI NA KUMKARIBISHA MGENI)

Muislamu Mkamilifu wa Imani anaamini uwajibu wa kumkirimu mgeni wake na kumpa heshima na taadhima anayostahiki kwa mujibu wa sheria. Haya yote ni natija ya kuifanyia kazi kauli ya Bwana…