ADABU / TARATIBU ZINAZOFUNGAMANA NA UTOKAJI MAHALA PAKUKIDHIA HAJA

Ni Vema kwa mwenye kutaka kukidhi haja, atangulize mguu wake wa kushoto wakati wa kuingia chooni na mguu wa kulia wakati wa kutoka chooni, kama tulivyofundishwa na Mtume wa Mwenyezi…