ADABU / TARATIBU ZA KULA/ KUNYWA

Muislamu hukiangalia chakula na kinywaji kwa jicho la kukizingatia kuwa ni wasila/chombo cha kumfikishia katika malengo ya maisha yake ya siku hata siku. Muislamu hakitazami chakula/kinywaji kwa dhati yake kama…