ADABU NA TARATIBU ZA IJUMAA

Siku ya Ijumaa na swala yake zina adabu na taratibu zilizosuniwa, yatakikana kwa kila muislamu kuzishughulikia na kuzoea kuzifanya, adabu na taratibu hizo ni pamoja na:- 1.Kukoga: hili ni kwa…